De fabriek wordt weer in ere hersteld. Afgelopen week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor fase II van het project Ons Belang.
Langs Diek worden 4 prachtige nieuwe starterswoningen gebouwd. Het ontwerp en de kleuren verwijzen naar de oude fabriek.