Ammoniakrechten zijn een hele speciale loot aan de stam. Sinds 2011 is het noodzakelijk voor een veehouder, wil hij een bouw- en milieuvergunning verkrijgen, om ook een verklaring van geen bezwaar van de provincie te ontvangen.
Hiervoor moet de provincie een Natuurbeschermingswetvergunning afgeven, dit kan worden verkregen door gebruik te maken van ammoniakemissie-arme systemen en/of het aankopen van ammoniakrechten. Omdat wij als Poortman Makelaars hier vroeg op ingesprongen zijn, zijn we nu één van de grotere spelers op dit gebied.