Wij zijn uw gesprekspartner als het gaat om een andere invulling van uw vrijkomende agrarische bebouwing. Daarbij kunt u denken aan de “rood voor rood” of “ruimte voor ruimte” regeling.… Lees meer »

Ammoniakrechten zijn een hele speciale loot aan de stam. Sinds 2011 is het noodzakelijk voor een veehouder, wil hij een bouw- en milieuvergunning verkrijgen, om ook een verklaring van geen… Lees meer »

Een aantal vormen van agrarische productie is gebonden aan productierechten. Denkt u bijvoorbeeld aan fosfaatrechten, suikerquotum, varkens- en pluimveerechten. Transacties met productierechten zijn delicaat; wet- en regelgeving spelen een bijzondere… Lees meer »

Een agrarisch makelaar is een specialist, wij bieden die specialiteit. Door onze achtergrond opleiding en ervaring kunnen wij de agrarische ondernemer optimaal adviseren. Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Daardoor… Lees meer »

Tegenwoordig worden voor veel verschillende doelen taxatierapporten opgemaakt. U kunt denken aan taxaties ten behoeve van financiering, maar ook worden er veel taxaties uitgevoerd voor de aangifte van successierechten, voor… Lees meer »